Overige doelgroepen

AANBOD van het NME-centrum: is er ook iets voor u bij?

Het NME-centrum biedt naast het Primair Onderwijs ook andere doelgroepen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe de gelegenheid gebruik te maken van haar materialen en/of diensten. Dit aanbod is nog in ontwikkeling, dus vraag het ons als u op dit moment niets van uw gading kunt vinden!
Heeft u interesse? Neem contact op via het contactformulier.

Doelgroepen (Klik op de link voor meer info!):

Speciaal ontwikkeld voor Scouting: “ANIMO VOOR DE NATUUR”.
“ANIMO VOOR DE NATUUR” was in 1997 een samenwerkingsproject tussen het consulentschap Natuur- en Milieu-Educatie (NME) Gelderland en Scouting Gelderland. Doel was concrete handreikingen te bieden om de natuur in de eigen omgeving (in de wijk, in het bos, rondom de blokhut, etc.) op een educatieve manier in het spel te betrekken en om bij te dragen aan natuurbeheer/natuurontwikkeling. Maar ook structurele NME-inbouw bij de doelgroep buitenschools jeugd- en jongerenwerk.

Het project resulteerde in de samenstelling van spelmateriaalsets met handleiding. In totaal zijn er per set 3 afzonderlijke, speelklare activiteiten. In totaal zijn in Gelderland 14 complete sets in omloop.

“ANIMO VOOR DE NATUUR” is geschikt voor groepen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar.

De thema’s van de activiteiten zijn:

1. een “waterspeurtocht” (verdeeld over drie rugzakken) Is prima te gebruiken als u op zoek gaat naar waterleven in de sloot. Leen extra zoekkaarten, schepnetjes etc. als u met meerdere groepjes wilt werken.

2. een speurtocht “de natuur binnen”. Dit is zowel binnen (slecht weer programma) als buiten te spelen.

3. een “levend natuur ganzenbord”. Is bij uitstek een spel om een aantal leuke, leerzame dingen te ontdekken uit de natuur. Dit spel is vooral geschikt voor buiten en kan prima bijvoorbeeld in een stuk van het bos, park o.i.d. gespeeld worden.

Voor elk van deze activiteiten heeft u extra hulp nodig van ouders. Een IVN-gids of ‘natuurwonder’ is erg fijn!

Het NME-centrum Midden-Betuwe heeft een compleet set om uit te lenen aan scoutinggroepen en/of het buitenschools jeugd- en jongerenwerk.
Voor het basisonderwijs zijn deze sets ook prima geschikt. Denk dan aan het gebruik van een NME-thema tijdens een project of werkweek voor de bovenbouw of het schoolkamp voor de schoolverlaters. Let wel: Scoutinggroepen hebben voorrang bij de uitleen.

Deze activiteiten-pakketten zijn (afzonderlijk) voor scoutinggroepen e.d. in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe te huur/leen voor een periode van 2 weken. Kostprijs € 25,= per pakket. Voor groepen buiten deze gemeenten verwijzen we naar collega NME-centra of het IVN Consulentschap.

Doelgroep Buitenschoolse Opvang (BSO) en Kinderdagverblijven (KDV):

Speciaal ontwikkeld voor BSO: Flora, Fauna en Fun. Activiteiten om kinderen op te vangen en te activeren op boerderijen en BSO. We hebben deze gesplitst in 5 pakketten:
4 x de verschillende seizoenen en 1x het jaar rond. Het lente en zomer-thema tellen elk circa 30 ideetjes, het herfstthema circa 15 en het winterthema circa 10 leuke activiteiten. Het jaarrondthema telt ongeveer 30 ideetjes die niet aan een seizoen gebonden zijn.
De pakketten zijn (afzonderlijk) voor de BSO in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe te huur/leen voor een periode van circa 2,5 week. Kostprijs € 25,= per pakket.

Voor buitenschools jeugd- en jongerenwerk zijn ook te leen de pakketten van “ANIMO VOOR DE NATUUR”. Zie de beschrijving hiervan bij de doelgroep SCOUTING.

Verder kunnen BSO’s en KDV ook gebruik maken van het aanbod zoals beschreven in het menu-item Aanbod voor PO (Primair Onderwijs). De items die voor BSO/KDV (soms met enige aanpassing) geschikt zijn, staan als zodanig aangegeven. Ook hiervoor is de kostprijs € 25,= per periode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator.

Om goed natuuronderwijs te kunnen geven, maken veel scholen graag gebruik van natuur(groot)ouders.

Natuur(groot)ouders:
• helpen de leerkrachten van de basisschool bij natuurlessen in / rond de school of in het bos, bij de sloot, in de uiterwaard etc.
• helpen met de organisatie door het klaarzetten van materialen
• begeleiden groepjes leerlingen met hun opdrachten
• vertellen de leerlingen wat er te zien of ontdekken is
• ruimen na afloop alles mee op.
De leerkracht kan zich dan bezig houden met het leerproces.

Maar natuur(groot)ouders kunnen meer! Ze kunnen de leerkracht of het team ook helpen bij het organiseren van een natuurthema: schoolbreed werken aan de herfst, het bos of het water?
De natuur(groot)ouder informeert wat er op het NME-centrum te leen is en vooral ook hoe het optimaal gebruikt kan worden.

Het NME-centrum biedt bij voldoende belangstelling een natuur(groot)oudercursus aan. We doen dit voor personen die ‘onze’ scholen willen helpen bij hun natuuronderwijs. We kiezen in elke gemeente een geschikte locatie. Dat kan variëren van een school, Het Fruitpark in Ochten of het NME-centrum in Opheusden.

De beginnerscursus zal bestaan uit 4-6 ochtenden. De onderwerpen zijn (onder voorbehoud): kriebelbeestjes, de schoolomgeving ontdekken, veldwerk in de uiterwaarden, herfst /seizoenen, bomen/bos, water/sloot.
Een stuk theorie en veel praktijk om de basis natuurkennis eigen te maken. Maar ook om het ‘natuurouder’ gevoel in de vingers te krijgen.
In de ‘vervolgcursussen’ komen ook nieuwe thema’s aan bod. Dat kunnen thema’s zijn die de scholen of de natuur(groot)ouders aandragen. Denk aan vogels herkennen, imkers, etc.

Het NME-centrum organiseert ook minicursussen om leerlingen mee te begeleiden bij dwaaltochten of veldwerk in een specifiek gebied zoals de uiterwaarden.

Heeft u interesse? Meldt u dan aan via het contactformulier.

De cursussen worden ook in de lokale media en op onze website aangekondigd

Samen met de Stichting Welzijn Buren is in 2009 de Natuurkring opgezet. Het aanbod van de natuurkring is gevarieerd:

• begeleide wandelingen/excursies in natuurgebieden in de Betuwe of omgeving,
• presentaties over mooie natuur, vogels etc.
• eendaagse of korte cursussen
• ‘beleefmomenten’
• …..

Informatie over de Natuurkring vindt u op de website van Welzijn Buren.
Kijk onder activiteiten/natuurkring.

We blijven benieuwd naar vragen en ideetjes vanuit de doelgroep.
Wilt u meehelpen organiseren of uitvoeren? Laat het ons weten.

Wilt u graag weten wat er verder georganiseerd wordt: kijk dan regelmatig bij “nieuws”.
Bij de “tips van de maand” vindt u soms verrassende ideetjes om zelf te doen, met een groepje mensen en/of met uw (klein)kinderen.

Allereerst: we verwijzen graag naar de links waar veel leuke ideetjes te vinden zijn en naar de tips van de maand.

Een verjaarspartijtje, familiefeestje of uitje met een (jeugd)groep: de natuur biedt vaak onverwacht leuke kansen. Denk eens aan een speurtocht of excursie door een natuurgebied als Plantage Willem III (bij Elst, Utrecht), De Grebbeberg of de Blauwe Kamer (beiden bij Rhenen) of gewoon in het Fruitpark Ochten of het Landgoed Hemmen.

We hebben een lijst samengesteld van locaties waar u met uw (klein)kinderen naar toe kunt. Daarbij staan ook leuke tips voor eenvoudige activiteiten (doe-dingen) onderweg. Klik HIER om deze lijst te openen.

Bij het NME-centrum kunnen jeugdgroepen ed. diverse materialen lenen die daarbij te gebruiken zijn zoals schepnetjes, onderzoeksmaterialen en zoekkaarten. Maar ook de natuur-ontdek-kisten “Levend Natuurganzenbord” en “De natuur binnen”. En sinds kort ook Natuurbingo en Milieubingo. Beschrijvingen hiervan vindt u bij Aanbod voor PO. onder “overig”.

We blijven ons aanbod uitbreiden. Heeft u als ouder of natuurkenner suggesties en/of wilt u voor deze doelgroep iets organiseren met ons?
Laat het weten!

We zijn druk bezig ideetjes te zoeken en uit te werken. We denken daarbij vooral aan excursies en lezingen/workshops. U vindt er sowieso op onze Faceboek-pagina, te bezoeken via de button rechtsboven op de homepagina. Vindt u dit leuk? 'Like' ons dan!

Zoekt u locaties om naar toe te gaan? Kijk dan even in de lijst die hierboven bij 'gezinnen/groepen' staat.

We verwijzen graag naar de links en naar de tips van de maand waar veel leuke ideetjes te vinden zijn en activiteiten in de directe omgeving.

Heeft u als natuurkenner suggesties en/of wilt u voor deze doelgroep iets organiseren met ons?
Laat het weten!