Links en adressen

Rondom een aantal aan natuur en milieu (educatie) gerelateerde thema’s zijn links en/of adressen verzameld waar u terecht kunt voor informatie en als leerkracht eventueel voor lesmateriaal.
Kijk ook in gemeentegidsen e.d. voor lokale/regionale organisaties.
Bij onze THEMA'S staan ook erg veel links!

De Thema's zijn (Klik op de link voor meer info!):

Afvalverwijdering Rivierenland AVRI: ophalen en verwerken van afval. Ook informatie geven over het scheiden van afval (papier, glas, groen etc) op milieustraten in Geldermalsen en Medel-Tiel.www.avri.nl

Afvaleducatie.nl is een portal voor onderwijs en afval. Het aanbod van NME centra staat er niet op. Dat van NME Betuwe is te vinden in onze digitale catalogus

Nederland Schoon, van alles om zwerfafval te voorkomen: www.nederlandschoon.nl

Veel bezoekerscentra uit Gelderland zijn aangesloten bij de Gelderse Kring van Bezoekerscentra. Zij zijn te vinden op: www.geldersebezoekerscentra.nl

In de regio zijn deze bezoekerscentra interessant:
Landerij de Park, Elst Gld
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Heerewaarden www.bcdegroterivieren.nl

De Stichting Floron, Floristisch Onderzoek Nederland, is opgericht om alle informatie over de wilde planten in Nederland te bundelen en op te slaan. Dit gebeurt in een grote floradatabank. www.floron.nl

Houtinfo, algemene informatie over bomen en hout en lessuggesties om bomen te gebruiken binnen taal, rekenen, aardrijkskunde, techniek, natuuronderwijs en milieu: www.houtinfo.nl kijk ook onder ‘kidscorner’.
Informatie per boomsoort: www.centrum-hout.nl en www.bomengids.nl

De Bomenstichting geeft aan overheden, pariculieren en belangenorganisaties technische en beleidsadviezen over boombehoud en –onderhoud. www.bomenstichting.nl

Stichting Nationale Boomfeestdag, organiseert elk jaar ‘s woensdags op/rond 21 maart de Boomfeestdag voor leerlingen van groep 8: www.boomfeestdag.nl

Stichting Nationaal Fruitpark Ochten is een toeristisch-educatief park in Ochten, waar recreanten, scholen en andere geïnteresseerden in een echte ‘beleef-fruittuin’ iets kunnen leren over de geschiedenis, het onderhoud en de toepassing van hoog- en halfstamfruit en de verschillende teelttechnieken.

Historische Kring Kesteren en Omstreken, Is gehuisvest in het Streekmuseum Baron van Brakell inOmmeren  website
contactpersoon K. van Ingen 0488-441741

Streekarchivaat Tiel-Buren-Culemborg, St Agnietenstraat 28, 4001 NB Tiel. T: 0344-612230

Gardensafari Voor foto’s en beschrijvingen van vogels, zoogdieren, (kriebel)beestjes: www.gardensafari.net

Betuon Het adres voor plaagdierpreventie en ongediertebestrijding (EVM gediplomeerd): J.P. Vogelaar, Kesteren 0488-442850 (niet op zondag)

Dierentuinen in de regio: Ouwehands Dierentuin in Rhenen: www.ouwehand.nl en Burgers’ Zoo Arnhem: www.burgerszoo.nl

De Vereniging Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) zet zich in om kennis te vergaren over zoogdieren in Nederland om de dieren en hun leefgebieden te beschermen : www.vzz.nl

De Vereniging Das en Boom strijdt voor de bescherming van bedreigde diersoorten en het natuurlijke leefmilieu. Ze hebben in Beek-Ubbergen een bezoekerscentrum. www.dasenboom.nl

RAVON, reptielen, amfibieën, vissen onderzoek Nederland: www.ravon.nl Interesse in vissen en/of visserij in binnenwateren: kijk op www.vissenschool.nl, www.sportvisserijnederland.nl, en www.visenwater.nl

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland.: www.vlinderstichting.nl Kijk voor dagvlinders ook op: www.vlindernet.nl en voor micro’s op: www.microlepidoptera.nl

VBBN, Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland en ’t Bijenhuis, Wageningen: voor literatuur, kennis en materialen: www.vbbn.nl en www.bijenhouders.nl. Kijk ook op www.bijenhouden.nl

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.
www.vogelbescherming.nl Over heel veel vogels informatie op: www.vogelvisie.nl

De Nederlandse Malacologische Vereniging bestudeert schelpen en weekdieren: www.spirula.nl

De Dierenbescherming zet zich in voor de belangen van zowel huisdieren als in het wild levende dieren: www.dierenbescherming.nl. De jeugdafdeling heet kids for animals: www.kidsforanimals.nl

AVS Proefdiervrij:www.proefdiervrij.nl

Bont voor Dieren, www.bontvoordieren.nl

De Stichting Wakker Dier geeft financiële ondersteuning aan projecten die het welzijn van dieren in de bio-industrie bevorderen. www.wakkerdier.nl

De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO, streeft naar het versterken van het draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. www.ncdo.nl

Stichting Natuur en Milieu wil bijdragen aan een samenleving die ecologisch duurzaam en daarnaast sociaal rechtvaardig is; aan een wereld waarin milieu, natuur en landschap zorgvuldig en met respect behandeld worden.
www.snm.nl

Greenpeace is een non-profit organisatie die door middel van EcoTeams en andere programma’s mensen uitdaagt te kiezen voor een duurzame leefstijl. www.greenpeace.nl

Scholen voor Duurzaamheid brengt scholen voor voortgezet onderwijs en bedrijven bij elkaar. Leerlingen werken in opdracht van echte opdrachtgevers. Ze doen onderzoek of maken een ontwerp rond een actuele maatschappelijke kwestie. Activerende didactiek in modules als “Zwerfafval als uitglijder” en “Cradle to cradle”: www.scholenvoorduurzaamheid.nl Eventueel doorklikken naar provincie Gelderland.

Heel veel handige energie-bespaartips zijn te vinden op https://www.energieaanbieding.nl/bespaartips/

Het Engelse 'to nudge' betekent het geven van een zetje. En dat is precies wat Nudge gaat doen: het geven van vele zetjes aan goede duurzame initiatieven. Kijk op www.nudge.nl/nudges

Stichting Oase zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken, op alle mogelijke locaties "van biotoopschaal tot landschapspark". www.stichtingoase.nl

De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen d.m.v. de timing van de natuur in relatie tot het klimaat: www.natuurkalender.nl

Natuurkaart gaat over natuur in je omgeving. Zoekt op postcode. www.natuurkaart.nl

Natuurbericht.nl houdt u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur. Biologen geven u dagelijks informatie en een natuurverwachting over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. www.natuurbericht.nl

Voorheen NUON, nu Vattenfall en Essent, voor electriciteit en gas maar ook voor informatie over zonne-energie, windmolens en waterkrachtcentrale: www.vattenfall.nl en www.essent.nl

Alles over energie, speciaal voor 10 -14 jarigen maar ook voor ouders, school enz. www.energiegenie.nl

Energie besparen, duurzaam wonen: tips op deze site: https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/101-tips-energie-besparen

Op de site van de rijksoverheid is informatie te vinden over allerlei duurzame energiesoorten zoals zonne-energie en windenergie: Kijk op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie

De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot 25 jaar die zich bezig houden met veldbiologie. De leden organiseren zelf toffe kampen en excursies met verschillende thema's: www.njn.nl

De Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) is vergelijkbaar. Kijk op www.jnm.nl of op www.jongerenindenatuur.nl

In Wageningen zit een afdeling van de NJN die samenwerkt met de JNM. Ze hebben een eigen website: www.wageningen.njn.nl

WoesteLand, de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN organiseert actieve vakanties in de natuur voor jongeren in diverse leeftijdscategorieën tussen de 12 en 30 jaar: www.woesteland.nl

Speurzoekers zijn ontdekkers van de natuur. Voor leuke ideetjes en materialen: www.despeurzoekers.nl

Natuurverhalen over planten en dieren: www.natuurverhalen.nl

Op deze sites staan leuke jeugdlinks over natuur en milieu:
www.schooltv.nl en www.jeugdbieb.nl (natuurthema kiezen), www.kidsforanimals.nl , www.wnf.nl kiezen voor ‘rangers’.

Hierklimaatcampagne daagt je uit om zelf bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem: www.hier.nu
Hier is klimaat neutraal geeft een overzicht van klimaatneutrale producten en diensten: www.hierisklimaatneutraal.nl

Vereniging Klimaatverbond Nederland, een vereniging van gemeenten en provincies die verantwoordelijkheid draagt in het versterken van het (inter-)nationaal milieu- en klimaatbeleid. www.klimaatverbond.nl

De succesvolle documentairefilm “An Inconvenient Truth” (een ongemakkelijke waarheid) van de voormalige Amerikaanse vice president Al Gore. Met commentaren op http://nl.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth

LTO Noord, (Land- en Tuinbouw Organisatie Noord), Postbus 240, 8000 AE Zwolle, T: 088-8886666( landelijke organisatie). Regionaal: I. www.rivierengebied.ltonoord.nl Het adres van de regionale secr./penn.: Stationsweg 22, 4191 KK Geldermalsen. T: 0345-572939 E. famdirksen@hetnet.nl.
LTO Noord is een organisatie van en voor agrariërs. U kunt hier en/of via www.bloeiendbedrijf.nl ook adressen opvragen van agrariërs die werken aan agrarisch natuurbeheer, hoogstamfruitbomen hebben, kaas maken en verkopen, fruit verkopen, etc.

Veel agrariërs zijn georganiseerd bij agrarische (natuur)verenigingen die regionaal optreden. In de Betuwe is de agrarische natuurvereniging Lingestreek actief. Contactpersoon: Evert Reijers T: 0488 441313

Landschapsbeheer Gelderland verzorgt cursussen en beheert met hulp van vrijwilligers kleine landschapselementen. www.landschapsbeheergelderland.nl

Het Kleine Loo, land- en tuinbouwvoorlichting. Geeft ook gelijknamig tijdschrift uit. www.hetkleineloo.nl

Stichting Kinderboerderijen Nederland: www.kinderboerderijen.nl “De Heuvel” is de kinderboerderij aan de Weithusen 63, 4102 NV Culemborg waar iedereen van di. t/m zo. welkom is tussen 10 en 17 uur.
“De grote gemeente” is de kinderboerderij aan de Lakenstraat 1 6659 BE Wamel. Kijk op de website www.kibowa.nl voor openingstijden enz.

Voor excursies naar gecertificeerde educatie-boeren in Rivierenland kunt u terecht bij Boerderij Educatie Rivierenland

Natuur en Milieu Gelderland (voorheen De Gelderse Natuur en Milieu Federatie), samen voor een groen en gezond Gelderland.

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een beweging van mensen die zich hiervoor inzet: lokaal, landelijk én wereldwijd als lid van Friends of the Earth International. www.milieudefensie.nl

Milieucentraal. Alles over energie en milieu in het dagelijks leven: www.milieucentraal.nl

In het Milieuloket vindt u toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties. Daarnaast leest u hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen. www.milieuloket.nl

Door de globalisering hebben we wereldburgers nodig. Mensen met overzicht en een helder oordeel, ook moreel. We hopen dat leerlingen gevoel krijgen voor een rechtvaardige verdeling en niet alleen maar plat eigenbelang nastreven. Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs doet zijn best docenten daarbij te ondersteunen. Voor wat het waard is. www.cmo.nl

COS, Centrum voor Internationale Samenwerking: www.cossen.nl Op deze portaalsite ook links naar Fietsen scoort, Consumptie verplicht, Upgraden, MVO loont enz. Klik door naar de provincie Gelderland voor provinciale activiteiten en programma’s zoals de Gelderse Wereld Atlas en Waterprojecten.

Stichting Oikos is een organisatie voor educatie en bewustwording rond ontwikkelingsvraagstukken, zoals de relatie tussen energiegebruik/-besparing, klimaatverandering en het perspectief van een duurzame toekomst wereldwijd. www.stichtingoikos.nl

Alice O is gespecialiseerd in het ontwikkelen van educatieve producten en projecten in wereldperspectief. http://www.ncdo.nl/alice-o

Schooltv verzorgt programma's voor peuters, het primair en het voortgezet onderwijs. Programma-overzicht, uitzendtijden en aanvullende informatie voor docenten. www.schooltv.nl
Het multimediale, wekelijkse tv-programma Huisje Boompje Beestje zet kinderen van groep 3 en 4 aan tot zélf onderzoeken en maakt ze enthousiast voor de wereld om hen heen. http://www.schooltv.nl/hbb/
Nieuws uit de Natuur biedt kinderen uit groep 5 en 6 een aantrekkelijke website. Naast de informatie over allerlei natuuronderwerpen op de site, kunnen kinderen de informatie toepassen in spellen, quizzen en puzzels. www.schooltv.nl/nudn

Wapiti. Site en maandblad voor natuur, milieu en wetenschap. Het steekkaarten-onderdeel heeft informatie over allerhande dieren. Voor leerkrachten zijn lesbrieven te verkrijgen. www.wapiti.be

Technika 10.nl : expert in meiden en techniek: www.technika10.nl

Een interactieve website over fruit: www.fruiteenlekkerebuit.nl

Themasite over natuur voor het onderwijs. Deze site geeft je snel en makkelijk toegang tot informatie over natuur in Nederland. http://natuurlijk.kennisnet.nl
In de lerarenkamer voor het basisonderwijs kun je lessuggesties vinden, o.a. over seizoenen, natuur en milieu: www.leerkracht.nl
En bij www.kleurplaten.nl kan op thema naar kleurplaten worden gezocht.

Biologie Plus helpt basisscholen natuur, wetenschap en techniek vorm en inhoud te geven. Dat doet Biologie Plus door voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek op simpele en praktische wijze aan te bieden. Voor scholen is het zelfs mogelijk te profileren tot Biologie Plus School.   De ontwikkelaar van Biologie plus, is het NIBI, Nederlands Instituut voor Biologie.   https://www.biologieplusschool.nl/

Natuurwerk is de koepelsite waar allerlei vrijwilligersorganisaties die iets doen met natuur en/of milieu hun activiteiten, cursussen en vacatures kunnen plaatsen. Werkt per provincie. www.natuurwerk.nl

Landschapsbeheer Gelderland werkt aan een afwisselend landschap, voor mens en dier. Dit realiseren ze onder andere door met organisaties, gemeenten en particulieren samen te werken in projecten. www.landschapsbeheergelderland.nl

Ark Natuurontwikkeling is betrokken bij Nieuwe Natuur / Ruimte voor de Rivier door o.a. beheer, onderzoek en veldwerklessen: www.ark.eu

Het Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen: Behoud en beheer van het landschap en de daarbij behorende monumenten van geschiedenis en kunst.Ook voor excursies in natuurterrreinen. De boswachter van het Gelders Landschap kan een les op school verzorgen. www.mooigelderland.nl

Het Utrechts Landschap: behoudt en beheert etc in provincie Utrecht. www.utrechtslandschap.nl

Staatsbosbeheer streeft er naar waar mogelijk de gebieden die het beheert open te stellen voor bezoekers. www.staatsbosbeheer.nl Info voor/over regio Gelders Rivierenland T: 0418-594125

Vereniging Natuurmonumenten is een grote particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich door middel van het aankopen en beheren van natuurgebieden inzet voor een leefbaar Nederland. www.natuurmonumenten.nl

Het Wereld Natuur Fonds voert actie om het leefgebied van vele dier- en plantensoorten veilig te stellen. www.wnf.nl

De Waddenvereniging stelt zich tot doel het Waddengebied te beschermen en te behouden voor generaties na ons. www.waddenvereniging.nl

De doelstelling van Ecomare, Centrum voor Wadden en Noordzee, is bijdragen aan behoud en herstel van de natuur van wadden en Noordzee. www.ecomare.nl

Het IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie, is een organisatie van vrijwilligers en beroepskrachten, die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. www.ivn.nl
Het IVN-consulentschap is de provinciale koepel.
In de regio Rivierenland zijn verschillende IVN afdelingen actief in hun eigen werkgebied. Dat zijn in de Betuwe: www.ivn.nl/afdeling/rijn-waal, in Maas en Waal: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal en in regio Tiel: www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe.

Natuur- en vogelwachten zijn verenigingen waar de leden actief zijn op gebied van (weide)vogeltellingen, beheer (knotwilligen ed), lezingen en excursies in de lokale natuurgebieden. In de omliggende regio’ste vinden in Culemborg: www.nvwc.nl en in de Bommelerwaard: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

De KNNV, Vereniging voor veldbiologie, zet zich in voor de bevordering van natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. De KNNV Veldwinkel verzorgt gidsen en naslagwerken over natuur, planten, vogels, etc www.knnv.nl.

De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) verzamelt gegevens van alle in Nederland voorkomende soorten planten en dieren ten behoeve van de natuur: voor voorlichting, beheer, beleid en onderzoek. www.voff.nl

Op de site Natuur Dichtbij zijn erg mooie natuurbeelden plus beschrijvingen van gebieden en activiteiten in het Gelderse Rivierengebied te vinden: www.natuurdichtbij.nl

Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop voor veldwerk en natuur- en milieu-educatie
Hei- en Boeicopseweg 143, 4126 RH Hei- en Boeicop, T: 034-7342279

Stichting Veldwerk Nederland is een projectgerichte organisatie voor praktische natuur- en milieu-educatie. Heeft een webshop voor boeken en (veldwerk)materialen. Valt sinds 2016 onder het IVN. https://www.ivn.nl/ivn-en-veldwerk-nederland

Mooie tekeningen van planten en dieren, verwerkt in laagdrempelige educatieve producten zoals herkenningskaarten (zoekkaarten) en gebruiksvoorwerpen / cadeau's (mokken, dienbladen enz) zijn verkrijgbaar bij Tringa Paintings:  www.jasperderuiter.com

Voor vragen over het milieu helpt Milieu Centraal (de vroegere Milieutelefoon) met praktische informatie. www.milieucentraal.nl

Vereniging Milieudefensie brengt milieuvriendelijke oplossingen dichterbij, door middel van onderzoek en informatie, door afspraken te maken met bedrijven en overheden en door actie te voeren. www.milieudefensie.nl

Stichting Natuur en Milieu. Allerlei feitjes maar ook heel veel links etc over natuur en milieu op de sitewww.snm.nl

Op de site van bouwen aan leefbaarheid, en dan zoeken naar ‘natuur’ vindt u veel natuurbeleving: www.bouwenaanleefbaarheid.nl

Via de webwinkel van de ANWB zijn leuke natuurboeken te bestellen: www.anwb.nl/webwinkel

Rijksoverheid, diverse ministeries. Op de site allerlei informatie onder diverse thema’s: duurzaam bouwen, energie, leven van het land, geven om natuur. Denk ook aan Dienst Landelijk gebied met o.a. soortendatabank en Natura 2000; Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit waaronder de Plantenziektenkundige Dienst met o.a. Eikenprocessierups, etc. www.rijksoverheid.nl

Rijksoverheid – Postbus 51, o.a. thema’s milieu-energie-water: www.rijksoverheid.nl/postbus51

Provincie Gelderland met o.a. Atlas Groen Gelderland: www.gelderland.nl

Regio Rivierenland Samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in Maas en Waal, de Betuwe en de Bommelerwaard o.a. op gebied van milieu www.regiorivierenland.nl

Gemeente Buren en Gemeente Neder-Betuwe: www.buren.nl en www.nederbetuwe.nl

Waterschap Rivierenland (voorheen Zuiveringsschap Rivierenland). verzorgt het onderhoud van dijken, sloten, singels, wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater.: www.waterschaprivierenland.nl eventueel verder zoeken onder kopje educatie.

Droppie water, website over water voor verschillende bouwen van het primair onderwijs: www.droppiewater.nl

Educatie over en onderzoek van water via de onderzoeksboten de Watervlo en/of Reinwater. Kijk voor meer info op www.tripleee.nl en ga over de figuren voor uitleg.

GGD Gelderland-Zuid (voorheen GGD Rivierenland), met informatie over voeding, alcohol en roken, gezondheid en ziektes, sporten, dood/rouwverwerking, pesten en kindermishandeling etc. Is gevestigd in Tiel:  GGD Gelderland Zuid

Het Voedingscentrum richt zich vooral op consumenten, met projecten en campagnes op het gebied van gezonde en veilige voeding en voedselkwaliteit in breedste zin. www.voedingscentrum.nl

Voorlichtingsbureau brood, Informatie over brood, broodsoorten, voeding, gezond eten en De Snelle Keuken. Recepten en culinaire trends. www.brood.net

Jeugdbieb.nl (ook wel infoweb voor kinderen) geeft eenvoudige informatie over heel veel onderwerpen. Kijk bijvoorbeeld bij lichaam en gezondheid. www.jeugdbieb.nl

SchoolGruiten staat voor Groenten en fruit eten op school! SchoolGruit scholen eten minstens twee keer in de week gezamenlijk groenten en fruit in de klas! Dat is niet alleen gezond maar ook nog eens erg gezellig! www.schoolgruiten.kennisnet.nl

Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. In dit unieke lesprogramma staat het beleven van voedsel centraal. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten. www.smaaklessen.kennisnet.nl/

Door het Gelders netwerk van NME-centra zijn materiaalzendingen ontwikkeld die aan basisscholen door heel Gelderland kunnen worden aangeboden. Er zijn 2-3 thema's per schooljaar. Elk thema komt om de 3 jaar terug. Denk daarbij aan bollen en knollen, van graan tot brood enz.
Het NME-centrum Midden-Betuwe organiseert elk jaar een of meerdere materiaalzendingen zoals paddenstoelen, moestuinieren enz. Deze worden alleen aan de basisscholen in het eigen werkgebied aangeboden, d.w.z. uit de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en i.s.m. NME Overbetuwe ook in de gemeente Overbetuwe.

De materiaalzendingen zijn vaak schoolbreed, soms voor een bepaald deel van de school. Scholen kunnen voor één of meer/alle groepen een pakket bestellen. De kostprijs is ongeveer € 17,50. Het is een kooppakket, dus het wordt eigendom van de school.
Bij elke zending horen naast de concrete materialen ook werkbladen, (taal)spelletjes, achtergrondinformatie en/of links.

De scholen in ons werkgebied worden via de Nieuwsbrief of directe mails geïnformeerd over de materiaalzendingen van het lopende schooljaar.