Monthly Archives: september 2021

Het schoolplein als best geventileerde klaslokaal

In een land waar praktisch iedere vierkante meter een bestemming heeft, is het Nederlandse schoolplein vaak hét sluitstuk van onderwijshuisvesting: een opvallend stuk verwaarloosde ruimte in de bebouwde omgeving. Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit tegels en wordt nauwelijks benut als onderwijsruimte Toch is een schoolplein in potentie een plek waar kinderen tot bloei…
Lees meer