Het schoolplein als best geventileerde klaslokaal

In een land waar praktisch iedere vierkante meter een bestemming heeft, is het Nederlandse schoolplein vaak hét sluitstuk van onderwijshuisvesting: een opvallend stuk verwaarloosde ruimte in de bebouwde omgeving. Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit tegels en wordt nauwelijks benut als onderwijsruimte

Toch is een schoolplein in potentie een plek waar kinderen tot bloei kunnen komen en kan het bijdragen aan klimaatadaptatie en versterking van de biodiversiteit.

Tijd om te investeren in een groene revolutie op het schoolplein!

In opdracht van Jantje Beton en IVN heeft de VU op een rij gezet wat de wetenschap ons leert over de waarde van een groene inrichting van het schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de omgeving, maar vooral op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur én de kwaliteit van het onderwijs. In een whitepaper wordt in kaart gebracht wat de waarde is van een transformatie van stenen woestijnen naar natuurrijke, gezonde oases voor spelen en leren.

Voor iedereen die zich bezighoudt met onderwijs en onderwijshuisvesting biedt dit whitepaper inzicht in het belang van een groen schoolplein. Download het dus snel!

Gaat u als school aan de gang met het realiseren van en groen schoolplein? Kijk dan eens naar alle info en tips die we op onze website verzameld hebben onder het Thema Groene Schoolpleinen. Heeft u al een (deels) groen schoolplein? We hebben als NME Betuwe veel interessante materialen die u kunt gebruiken. Ze zijn te vinden via onze digitale catalogus  en reserveringssysteem nmegids  https://nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/

Reacties zijn gesloten.