Project zwerfafval

PROJECT-ZWERFAFVAL

Zwerfafval, overal ligt het. Daarom wordt dit probleem in heel Nederland minstens 2x per jaar in de schijnwerpers gezet: in maart tijdens de Week van Nederland Schoon en in september rond de World Clean-Up Day.

Ook in de Betuwe besteden we aandacht aan zwerfafval. Samen met NME Betuwe worden basisscholen erbij betrokken. Niet omdat hun leerlingen de grootste veroorzakers zijn maar omdat kinderen de volwassenen van de toekomst zijn. Jong geleerd ...

Educatie over zwerfafval en wat het doet met de natuur en een opruimactie waarbij kinderen zelf ontdekken wat er allemaal ligt. NME Betuwe maakte een themagids welke handvatten biedt voor de leerkrachten. Ook voor BSO’s zijn er mogelijkheden. Om de keuze gemakkelijker te maken, is er een menukaart. Op het 'menu' zwerfafval-educatie staan de onderdelen uit de themagids. Dus: kijk snel verder!

MENUKAART ZWERFAFVAL-EDUCATIE

THEMAGIDS  "Van (zwerf)afval naar grondstof"   (VANG)

Leuke aanvullingen die nog niet in de Themagids staan, plaatsen we hieronder. De Themagids wordt 2x per jaar bijgewerkt, de eerstvolgende keer is in de zomervakantie.
- Online les Toekomstkunde WNF: Weg met die plastic troep

Voor en met de gemeente Buren voert NME Betuwe een pilot uit met 5 basisscholen. Deze scholen hebben een convenant ondertekend waarin zij aangeven om gedurende 3 schooljaren met educatie en fysieke afval-opruimacties aandacht te besteden aan zwerfafval. De scholen zijn vrij om hun eigen planning te maken. Voor de zwerfafval-educatie kan gebruik gemaakt worden van de menukaart en de themagids. Voor elke school is een infobox met posters, boekjes enz. te leen gedurende de looptijd van het convenant.

Voor (en met) de gemeente Neder-Betuwe voert NME Betuwe in 2022 en 2023 een project Zwerfafval uit. De actieperioden zijn in bovengenoemde weken. Ter info:
- Week Nederland Schoon 2022 is van 14-18 maart 2022,
- Week rond World CleanUp Day 2022 is van 12-16 september 2022,
- Week van Nederland Schoon 2023 is van 13-17 maart 2023,
- Week rond World CleanUp Day 2023 is van 11-15 september 2023.
We vragen de basisscholen om naast een fysieke zwerfafval-opruimactie ook aandacht te besteden aan educatie over zwerfafval. Dat kan uitgebreid worden naar plastic soep, afvalscheiding enz. Daarvoor zijn mogelijkheden opgenomen in de menukaart en themagids. Elke school ontvangt een infobox met posters, boekjes enz. te leen gedurende de looptijd van het project.

We maakten dit DOCUMENT om in de gemeente Neder-Betuwe te inventariseren welke scholen meedoen, wanneer (in maart en/of in september) en met welke groepen. En ook wat scholen nog nodig hebben aan materialen. Verzoek om dit in te vullen en z.s.m. te mailen naar nmebetuwe@gmail.com

 

Deze project pagina wordt wanneer nodig bijgewerkt, aangevuld enz. 
Voor vragen en suggesties: mail de organisatie nmebetuwe@gmail.com