Excursies binnen RIVIERenLAND

De 4 NME-centra in Rivierenland hebben een programma ontwikkeld over het typische landschap in Rivierenland: de uiterwaarden. Dit programma heet RIVIERenLAND. Het programma bestaat uit 2 delen, facultatief 3. En er is een mooi project wat hier prima bijpast.

OOK IN SCHOOLJAAR 2021-2022 KUNNEN SCHOLEN WEER MEEDOEN!!

Deel 1 voor groep 5-6 : beleven
Deze leerlingen krijgen eerst op school een korte les over de uiterwaarden. Deze wordt gegeven door eigen leerkracht m.b.v. een powerpointpresentatie van het NME .
Dan gaan de leerlingen het landschap 'beleven' met een dwaaltocht door de uiterwaarden van Maas, Waal, Neder-Rijn of Lek. Deze wordt begeleid door speciaal opgeleide gidsen ("dwaaltochtbegeleiders") van het NME. Tijdens de dwaaltocht gaan de leerlingen kijken, horen, voelen, ruiken en zichzelf verwonderen. Kortom het landschap ervaren. Steentjes zoeken, insecten en planten bekijken, ontdekken dat zand 'versleten' stenen zijn, sporen vinden en nog heel veel meer. De leerkracht bespreek deze ervaringen kort na in de klas.

Deel 2 voor groep 7-8 : onderzoeken
Het eerder speciaal voor de Regio Rivierenland ontwikkelde project 'Water/Land' geeft via 5 thema's aandacht aan de manier waarop mens en water samenleven. Het NME centrum laat de leerlingen deze thema's uitvoeren tijdens een doe & beleef-excursie. De leerlingen gaan o.l.v. NME-gidsen zelf de hoogte van de zomer- en winterdijk bepalen, grondboren om te kijken welke bodem onder hun voeten is, een waterlinie-spel spelen, stenen 'bakken' van klei, verschillende middelen van bestaan 'ontdekken', het effect van hoog water en droge voeten voelen, in het veld uitleggen hoe een coupure werkt enz.
Na afloop begrijpen ze veel beter wat het rivierengebied en uiterwaarden concreet betekent.
Wij stimuleren leerkrachten het project Water/Land in de klas te behandelen omdat de leereffecten dan groter zijn. Het is geen verplichting.

Facultatief deel 3 voor groepen 7-8: handen-uit-de-mouwen
In de doorlopende leerlijn over het Landschap Uiterwaard zijn de stappen 1. beleven, 2 onderzoeken en 3. doen & ervaren.
Als de leerlingen eerst hebben beleefd wat de uiterwaarden aan natuur allemaal bieden, daarna onderzocht hebben welke componenten de uiterwaarden hebben met betrekking tot aspecten als water, dan is het logische vervolg om ze zelf te laten ervaren wat je moet doen om de uiterwaarden te behouden: handen uit de mouwen.
We willen de leerlingen graag betrekken bij beheerswerk: grienden uitdunnen, wilgen knotten enz. Op dit moment gebeurt dat al wel op kleine schaal in Beusichem en omgeving door een groep enthousiaste vrijwilligers. NME Betuwe biedt het nog niet aan i.v.m. te weinig locaties/mogelijkheden.

Bijpassend deel (voor groep 5 t/m 8):
Het project “Woordvoerders van de Schone Rivier” sluit geweldig mooi aan bij het project “RIVIERenLAND”.

Tijdens dit project wordt een dwaaltocht gecombineerd met opdrachten over zwerfvuil. Een deel van de excursie gaat over het ervaren van de schoonheid van het landschap, hoe mooi het is. De leerlingen kijken (noteren) wat voor afval ze tegenkomen. Ze nemen een klein beetje mee. Ze ervaren dat het op plekken niet schoon maar vuil is. Bewust is het geen zwerfvuil-opruimactie want dan zien ze niets van het rivierenlandschap.

Terug op school bereiden de leerlingen een presentatie voor over wat ze gezien en ervaren hebben. En wat het effect van zwerfvuil is op de natuur en op het beleven van de natuur. Als echte “woordvoerders voor schone rivieren” delen ze hun ervaringen en kennis met hun publiek. Dat kunnen medeleerlingen zijn, ouders, dorpsbewoners, de wethouder enz.

Het NME ondersteunt de leerkracht met o.a. gidsen, hulp en suggesties voor een draaiboek.

Op de foto's:
1. Tijdens de dwaaltocht in een boom klimmen. Spannend als de bast erg glad is...
2. Waterlinie-spel: hoe kan water tegelijk vriend en vijand zijn...

Op de foto's:
1. Tijdens de dwaaltocht in een boom klimmen. Spannend als de bast erg glad is...
2. Waterlinie-spel: hoe kan water tegelijk vriend en vijand zijn...

Reacties zijn gesloten.