Wilde bijen ….

Wilde bijen. Nee, niks om bang voor te zijn. Het zijn kleine, nuttige diertjes waar het helaas niet zo goed mee gaat. In Nederland gaat het met de helft van de ongeveer 350 verschillende soorten ronduit slecht. Daarom aandacht voor enkele activiteiten, een paar voor oud en minstens een voor jong:

* Een informatie-avond voor meer biodiversiteit in de gemeente Neder-Betuwe op 17 april. Lees HIER verder over wat, waar etc.

* Een heus bijen tel-weekend (21-22 april) waarbij elke bij telt. Het wat en waarom en hoe je mee kunt doen, lees je HIER

* Een landelijke zaaidag voor bijen en vlinders op 22 april 2018, georganiseerd door Bijenlint. Meedoen? Kijk HIER  En voor zaad kun je HIER terecht.

* Een schrijfwedstrijd voor kinderen van 6 t/m 12 over 'wilde bijen-verhalen'. Meedoen? Kijk dan HIER

Achtergrondinformatie:
De solitaire bij verdwijnt om verschillende redenen: minder voedsel, minder nestgelegenheid, meer gif/pesticiden. Het verdwijnen van de bij heeft fatale gevolgen, want ze zijn essentieel voor de bestuiving van bloemen en fruitbomen. Met zijn allen kunnen we de bijen helpen. Plant voor bijen geschikte bloemen of struiken, bouw een bijenhotel, laat in de tuin nestmateriaal liggen enz. Op die manier beschermen we de zandbijen, de metselbijen, de behangersbijen, de groefbijen, de zijdebijen en alle anderen.
Meer info HIER

Op de zoekkaart de meest voorkomende wilde bijen. Voor wie meer soorten wil zien: er is een OVERZICHT

Reacties zijn gesloten.