Wereld Wilde Dierendag: 3 maart

Deze dag - die altijd op 3 maart valt - is eind 2013 in het leven geroepen door de Verenigde Naties om zo o.a. aandacht te vragen voor een toekomst waarin mens en wildleven in harmonie kunnen samenleven. Op deze dag vieren we de waarde van wilde flora en fauna en wordt extra opgeroepen misdaad tegen wilde dieren te bestrijden.

Ook in Nederland is er aandacht voor het leven van wilde dieren. In diverse natuurgebieden worden excursies gehouden om zo de deelnemers te laten zien dat wilde natuur een samenspel is tussen planten en dieren. Er wordt uitgelegd hoe het natuurlijk gedrag van de dieren is en hoe wij mensen dat kunnen respecteren.
In de dierentuinen wordt informatie gegeven, zijn er soms workshops en themadagen en uiteraard zijn er de fokprogramma’s waarmee geprobeerd wordt bedreigde diersoorten in stand te houden.

Wat u zelf kunt doen aan Wilde Dieren Dag? Maak uw tuin natuurvriendelijk. Laat er wat rommelhoekjes zijn waar o.a. vogels en egels kunnen scharrelen en overwinteren, maak een takkenril voor de vogels en kleine dieren, een composthoop waar bodemdiertjes wonen en werken, plant besdragende struiken voor de vogels, drachtplanten voor insecten (bijen en vlinders) en gebruik geen gif.  En als het koud is: voer de vogels bij terwijl uw kat of hond binnen zit.

 

Reacties zijn gesloten.