samenvatting uitslag enquête

Inleiding

Het Natuur en Milieu Educatie Centrum Midden-Betuwe (NME Betuwe) bestaat sinds 1995 en heeft als werkgebied de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Hierin zijn respectievelijk 16 en 15 basisscholen. NME-Betuwe biedt aan elke basisschool het volledige aanbod. Dit omvat leskisten, excursies, gastlessen en projecten. Deze producten sluiten aan op de methodes van het nu gegeven natuuronderwijs.
Het NME is wel goed in beeld bij de scholen wat betreft enkele specifieke projecten waarbij het NME nauw samenwerkt met de gemeente (zwerfafval, energie). Circa de helft van de basisscholen kent het aanbod nauwelijks of maakt er niet optimaal gebruik van.
Naar aanleiding van deze gegevens heeft een MBO-stagiair van NME Betuwe in het voorjaar van 2017 een enquête opgesteld om antwoord te krijgen op twee hoofdvragen:

  • Wat zijn de verbeter punten in het bereiken van de scholen en daarmee het vergroten van de naamsbekendheid?
  • Hoe kan het aanbod van het NME beter aansluiten bij de wensen van het onderwijs?

NME Betuwe was verder benieuwd of er verschil is tussen grote en kleine scholen en/of tussen openbare en christelijke scholen.

De enquête

De enquête is gebaseerd op deze hoofdvragen maar er zijn ook andere onderwerpen rondom het NME en NME Betuwe in verwerkt zoals Groene Schoolpleinen en NME contactpersonen. Er is gekozen voor een digitale enquête met verschillende paden voor de leerkrachten die wel of juist niet bekend zijn met de producten en diensten van NME Betuwe.

De vraag om mee te doen aan de enquête is digitaal verstuurd na de meivakantie met een herinnering na 2 weken. De gebruikte mailadressen waren de algemene mailadressen van de scholen en die van de leerkrachten die genoteerd staan in ons digitale systeem nmegids.nl. In de mail met het verzoek de enquête in te vullen stond de vraag om deze mail ook door te sturen naar alle leerkrachten van et team.

De resultaten

Uit de resultaten is gebleken dat we bijna geen leerkrachten hebben kunnen bereiken die niet bekend waren met NME Betuwe. Deels begrijpelijk maar wel jammer.

Ook valt het aantal respondenten tegen. Het blijkt voor de scholen een erg drukke periode met projectweken, Cito-toetsen, studiedagen, schoolreisjes, instuderen musical, ouderavonden enz. Dit gaven leerkrachten aan die we gesproken hebben bij gastlessen en het ophalen of terug brengen van materialen. Hierdoor was het niet mogelijk een zinvolle vergelijking te maken tussen de verschillende type scholen: grote versus kleine school of openbare versus Christelijke school.

Uit de antwoorden van de vragen rondom de eerste hoofdvraag uit de enquête blijkt dat NME Betuwe regelmatig nieuwsbrieven naar de leerkrachten moet gaan sturen en aan de locatie- managers vragen deze intern te verspreiden. Daarnaast meer e-mails sturen naar de leerkrachten over één specifiek product of dienst van NME Betuwe.

Uit de antwoorden van de vragen rondom de tweede hoofdvraag uit de enquête blijkt dat NME Betuwe het duidelijker moet maken aan de leerkrachten dat het aanbod van NME Betuwe gekoppeld is aan de gebruikte methode maar ook compleet methode-vervangend kan zijn en daardoor veel tijd en moeite bespaart.
Daarnaast is het van belang dat er hele duidelijke omschrijvingen worden gegeven voor alle producten zodat leerkrachten precies weten wat ze kunnen verwachten. En deze moeten aansluiten op de wensen: verwondering bijbrengen, concrete materialen gebruiken, gebruik van meervoudige intelligentie, gebruiksgemak voor leerkracht, kosten en tijdsinvestering enz.

Aanbevelingen voor NME Betuwe, gedaan door de stagiair

n.a.v. de 1e onderzoeksvraag: Wat zijn de verbeter punten in het bereiken van de scholen en daarmee het vergroten van de naamsbekendheid?

Aanbeveling 1:
In de digitale catalogus voeren niet alle scholen de schoolgegevens in. Dit is ‘’veel werk’’.
Als NME Betuwe bij aanvang van het nieuwe schooljaar de scholen bezoekt, contact maakt met de leerkrachten en locatiemanagers en alle gegevens op school invult, kan NME Betuwe tegelijkertijd kort iets vertellen over het NME aanbod en de koppeling met de methodes. Dit moet in korte tijd gevolgd worden door een gerichte mail die terugvalt op het bezoek en het liefst een concreet punt aankaart. Tijdens het bovengenoemde gesprek ook het belang van de NME contactpersoon aankaarten. En te promoten dat de school een NME contact persoon aanstelt.

 Aanbeveling 2:
De frequentie van de nieuwsbrieven van NME Betuwe moet duidelijker zijn, bijvoorbeeld net na elke vakantie. Als NME Betuwe aan de scholen vraagt welke thema’s wanneer behandeld worden, kan NME Betuwe in de nieuwsbrieven en/of gerichte e-mails informatie geven rondom deze thema’s.

Aanbeveling 3:
NME Betuwe moet de leerkrachten die het NME al kennen en gebruiken inzetten om de leerkrachten te bereiken die het NME niet of onvoldoende kennen.

 

n.a.v. de 2e onderzoeksvraag: Hoe kan het aanbod van het NME beter aansluiten bij de wensen van het onderwijs?

Aanbeveling 1:
NME Betuwe moet op elke school een kaart hangen met de inlogcodes voor de digitale catalogus. Daarmee zullen meer leerkrachten gebruik gaan maken van deze catalogus. Hier zit niet alleen de koppeling in tussen het aanbod van NME Betuwe en de gebruikte natuurmethodes maar ook de historie. Dit betekent dat de leerkracht kan zien wat er in de vorige jaren gebruikt is voor elke groep.

Aanbeveling 2:
NME Betuwe moet meer aandacht besteden aan koppelingen tussen de methode en het aanbod van NME Betuwe. Leerkrachten die dit ontdekt hebben maken hier gebruik van.

Aanbeveling 3:
NME Betuwe weet uit de enquête welke scholen een groen schoolplein hebben. Met deze informatie kan NME Betuwe het aanbod promoten naar deze scholen.

 

Reacties zijn gesloten.