Projecten

Deze pagina is alleen toegankelijk voor leerkrachten die meedoen aan het project Energie? Zuinig! Op het digitale materiaal rust copyright. U mag het alléén gebruiken binnen dit project. Het is niet toegestaan dit verder te bewerken en/of te verspreiden.

U heeft zich aangemeld voor het project Energie? Zuinig!
Leuk! We hopen dat uw leerlingen (en u) hier met plezier aan werken en er veel van opsteken.
Goede voorbereiding is het halve werk! Daarom hieronder in het kort de instructies en het digitale materiaal wat u nodig heeft.

De eerste les. Deze geeft u zelf. Gebruik hiervoor de handleiding voor les 1. U vindt deze onderaan bij de links. Print ook de werkbladen uit, lees daarvoor eerst in de handleiding hoe vaak!! Let op: de 10 werkbladen staan er 2x in. In de eerste serie separaat als linkjes (dus niet in 1 map) i.v.m. de bestandsgrootte. In de tweede serie als één groot bestand met los werkblad 1.5 kaart. Kies welke versie u gebruikt. 
De gastdocent gaat er van uit dat les 1 gegeven is bij aanvang van les 2. Maak tijdig een afspraak wanneer zij komt.

De tweede les. Deze wordt gegeven door de gastdocent. Zij brengt hiervoor allerlei materialen mee waarmee de leerlingen experimenten uitvoeren. Ter voorbereiding leest u het docentendeel en print u voor uw leerlingen de werkbladen uit. Kijk ook hier weer hoe veel u moet printen! Het werkboekje 1x per groepje leerlingen, het evaluatieblad voor leerlingen 1x voor elke leerling.

Afronding.
Het is goed om even terug te kijken op wat er geleerd is. In de handleiding vindt u enkele suggesties. Om de antwoorden en de opmerkingen met de leerlingen samen te noteren kunt u het bordschema downloaden om op het digibord te projecteren.

Het NME centrum heeft een doos met allerlei boeken over het thema "Energie en energiebesparing". Bedoeld als extra achtergrondinformatie op een lees/thema-tafel en bijzonder geschikt voor leerlingen die extra uitdaging aan kunnen (hoogbegaafden, topklas etc) . U kunt deze reserveren via het digitale systeem. Evenzo de extra opdracht-doos Biospel. 

Evaluatie.  Uiteraard zijn wij benieuwd naar de ervaringen van u en uw leerlingen. En naar suggesties om het lesproject nog beter te maken. Daarom het vriendelijke verzoek om na elke les het betreffende deel van de evaluatie in te vullen. Stuur het geheel na afloop op naar het NME-centrum via nmebetuwe@gmail.com . Bedankt voor uw feedback.
Tevreden: vertel het collega's... (ook van andere scholen in uw gemeente).
Voor de leerlingen is er ook een evaluatie-formulier. Wij zijn benieuwd naar reacties en 'losse' opmerkingen van leerlingen over het project. Dat mag geanonimiseerd zijn. U kunt deze evaluatie-formulieren (of enkelen ervan) ook toesturen naar ons per mail of post. Of meenemen/meegeven bij een bezoek aan het NME centrum.

Foto's en reacties. Veel leerkrachten maken foto's op school van projectlessen. Wij ontvangen graag enkele foto's waarop te zien is dat de leerlingen bezig zijn met het materiaal of een verwerking. Deze foto's kunnen door ons gebruikt worden op onze website en/of Facebookpagina. Bij toezending gaat u akkoord met het gebruik hiervoor.
Tip: fotografeer de leerlingen niet frontaal maar (schuin) van achter, dit i.v.m. de privacyregels.
Bij voorbaat dank.


Reacties en foto's naar educatienmebetuwe@gmail.com of nmebetuwe@gmail.com (Vermeld wel even uw school en groep erbij).

Link: handleiding
Kies welke versie u gebruikt voor de werkbladen van les 1:
Versie 1: Linkjes naar de werkbladen voor les 1:  W.blad 1.0W.blad 1.1 - W.blad 1.2 - W.blad 1.3 - W.blad 1.4 - W.blad 1.5 - W.blad 1.5 kaart  - W.blad 1.6 - W.blad 1.7  - W.blad 1.8
Versie 2: Link naar de werkbladen voor les 1: werkblad 1.0 t/m 1.8 en werkblad 1.5 kaart
Link: antwoordenblad les 1
Link: werkboekje voor les 2
Link: afronding, schema voor digibord
Link: evaluatieformulier leerlingen
Link: evaluatieformulier leerkracht
logo energiezuinig 2014