Van afval naar grondstof

Afval is van alle tijden. Maar: afval is grondstof dus hergebruiken is beter dan weggooien of verbranden. Dit heet circulair denken.

Met educatie en communicatie probeert NME Betuwe het onderwijs en de burgers / bedrijven te bereiken. Ons eigen aanbod koppelen we waar mogelijk aan landelijke acties als De Week van Nederland Schoon, Landelijke Compostdag, Week van de Circulaire Economie, Week van tweedehands textiel enz. enz. we hebben maar één aarde, laten we er zuinig op zijn.

Lees verder hoe we met zijn allen, ook in het klein,  steeds beter circulair bezig kunnen zijn. En kijk ook eens bij de links.

NME en het basisonderwijs:

Jong geleerd is oud gedaan. Met goed onderwijs kunnen leerlingen leren hoe en waarom ze het best hun afval kunnen scheiden, wat nadelen zijn van zwerfafval en plastic soep, wat recyclen is enz. Als we leerlingen bewust kunnen maken van de noodzaak en de mogelijkheden om duurzaam om te gaan met grondstoffen en afval, maken we een grote stap naar een circulaire economie. Immers: de kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst.

Daarom biedt NME Betuwe educatieve lespakketten aan over het thema (zwerf)afval, organiseren we (samen met de gemeente) zwerfafval-acties en proberen we middels convenanten het thema zwerfafval duurzaam in te bedden op scholen. Ons NME-centrum biedt het programma “Woordvoerders van de Schone Rivier” aan. Ook worden scholen geattendeerd op excursies naar milieustraten, afvalstations en afvalverwerkingsbedrijven (georganiseerd door AVRI en ARN). Kijk voor alle mogelijkheden in onze digitale catalogus https://woerdesign.pro/nmebetuwe/aanbod-po-bso/  onder “afval en grondstoffen”.

NME en burgers of bedrijven:

Hoe het afval te scheiden in de verschillende containers (papier, glas, GFT enz.) kan eventueel met hulp van de Afvalwijzer van de AVRI. Zet op het aanrecht een klein emmertje voor GFT, in de keuken of de hal/berging een emmer voor papier en plastic en uit het zicht die voor grijs restafval.
Minder afval is altijd beter. Bedenk bij het boodschappen doen of je echt al die verpakkingen erbij wil hebben. Er zijn heel veel tips: neem je eigen katoenen tas of tasjes mee, groenten op de markt zit niet in plastic, de slager en de visboer doen je bestelling graag in je eigen bakje. Voor bedrijven geldt bovenstaand in het groot.

Kapotte spullen kun je (laten) repareren i.p.v. vervangen. Denk aan de schoenmaker, fietsenmaker, kledingreparateur enz. In veel gemeentes zijn Repaircafés waar bezoekers van thuis kapotte spullen mee nemen. In het Repaircafe gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Heb je iets niet meer nodig? Je kunt ook anderen blij maken met jouw overtollige spullen: kringloop, marktplaats, rommelmarkt (vaak via kerk of vereniging), verkoop met kofferbak-verkoop of op Koningsdag de kleedjesdag. Gratis ophalen briefjes bij de supermarkt blijven favoriet. Zo kun je zelf ook tweedehands spullen gebruiken i.p.v. alles nieuw aan te schaffen.

Afval kun je ook naar de milieustraat in de buurt brengen, dan wordt het zo veel mogelijk hergebruikt. Denk hierbij ook aan plastic spullen als kapotte emmers, speelgoed, enz.. Dat -en piepschuim verpakkingen- mag namelijk niet bij het plastic verpakkingsafval. Wil je eens uitgebreid zien en horen hoe dat scheiden en verwerken gaat, ga dan een keer mee op excursie. Kijk voor alle info op de website van AVRI of de ARN (staan verderop bij de links)

Zwerfafval is helaas ook van alle tijden…. In diverse gemeenten zijn Waaljutters of Maasjutters actief langs de uiterwaarden. (Dit komt uit het Programma Schone en Beleefbare Waal, nu Schone Rivieren. Info op de website Schone Rivieren https://www.schonerivieren.org/  )

Er zijn ook Buurtjutters die zwerfafval verzamelen in de bebouwde kom of het buitengebied van een gemeente. Diverse verenigingen maken 2-4 x per jaar een van tevoren afgesproken gebied schoon van zwerfafval en ontvangen van de gemeente hiervoor een geldelijke bijdrage voor de clubkas.
Ook als Supporter van Schoon kunnen groepen en individuele burgers aan de slag. Vraag het na bij uw gemeente.

Gedurende het jaar zijn er diverse acties waaraan burgers kunnen meedoen, bekende en minder bekende. We noemen er enkele: Landelijke Opschoondag, Zero-plastic Week , Nationale Kringloop dag en de Vuurwerk-opruimactie. Kijk voor deze en nog meer in onze jaarkalender waar alles uitgebreid besproken worden inclusief websites en links. Op de Facebookpagina van NME Betuwe staan de laatste updates.

Een weerbarstige werkelijkheid:

Van afval naar grondstof. Dat is de manier om circulair te denken omdat afval als eindproject niet duurzaam is. Het streven is goed. Helaas gaat er ook nog veel fout. Wat is de wereld  achter ons afval?
KRO-NCRV maakte in 2021 een serie afleveringen van de Vuilnisman waarin een aantal vast-niet-zo-bedoelde effecten zichtbaar worden. Er is nog veel werk aan de winkel….

https://kro-ncrv.nl/programmas/de-vuilnisman  Achtergrondinfo enz.
https://tvblik.nl/de-vuilnisman  Kijk de afleveringen terug

DISCLAIMER: Met bovenstaand onderdeel kiest NME Betuwe niet voor wel of niet afval scheiden maar voor een eerlijke communicatie over het probleem van afval.

Interessante links:

Afvalvrije scholen:

Voor het basisonderwijs in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe:

Repair café:

Zwerfafval opruimen en plastic soep:

Afvalverwerking:

Circulair ondernemen:

Voor gemeenten in Regio Rivierenland de menukaart VANG door de NME-centra in Rivierenland:

Reacties zijn gesloten.