Groene Schoolpleinen

Een gewoon ‘grijs’ schoolplein is een stenen vlakte van trottoirtegels. Een groen schoolplein heeft een (groot) deel van de tegels vervangen door natuurlijke elementen en beplanting. Het is uitdagend, prikkelt de fantasie, stimuleert bewegen en ontdekkingen doen. Dit alles heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van de kinderen. Verder blijkt dat er op groene schoolpleinen minder gepest en meer samen gespeeld en gewerkt wordt. Het groene schoolplein kan gebruikt worden als een extra (groen) klaslokaal. En NME helpt u graag dit optimaal te gebruiken! Dat vertellen we u graag:

 Een groen schoolplein realiseren

Om van een grijs schoolplein naar een (deels) groen schoolplein te gaan, is meer nodig dan enkel enthousiasme. Er moet voldoende draagvlak zijn bij alle betrokkenen van de school, er moet een plan gemaakt worden met daarin de wensen, het ontwerp, de realisatie, het tijdpad, de financiën enz. Een groen schoolplein leg je aan met de hele school en externe partners. Het Gelders Netwerk van NME-centra kan desgevraagd scholen informeren over allerlei zaken. We hebben in ons Gelders NME netwerk veel expertise. Dat gaat van voorbeelden van al gerealiseerde groene schoolpleinen, ontwerp- en realisatie-bedrijven tot subsidiemogelijkheden en ‘groene handjes’.

Het groene schoolplein als extra klaslokaal

Kinderen op de basisschool houden van onderzoeken en ontdekken. Er bestaat een positief verband tussen regelmatig buiten zijn en gezondheid. Kinderen voelen zich beter en vinden het gewoon leuk om buiten te zijn. Voor motivatie om te leren is dit laatste van groot belang. Het groene schoolplein kan prima functioneren als extra klaslokaal. Vakken als natuur/ natuur en techniek/ natuuronderwijs, rekenen, taal, creatieve vakken, gymnastiek/bewegingsonderwijs en verkeer lenen zich volgens de leerkrachten goed voor een buitenles.

NME Betuwe en het groene schoolplein / Groene Klaslokaal

NME Betuwe kan helpen bij het goed gebruiken van een Groen Klaslokaal. Veel van onze materialen zijn in te zetten op dat Groene Schoolplein, van kriebelbeestjes zoeken tot het bekijken van planten en bomen maar ook bezig zijn met water of het weer. En natuurlijk ook moestuinieren. Vraag gerust om advies.
In onze digitale catalogus- en reserveringssysteem nmegids op https://nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/  is een aparte categorie “Naar buiten! Alles voor een buitenles” met daarin heel veel suggesties.
We maakten als Gelders netwerk voor NME  centra een "menukaart" met daarin alle educatiemogelijkheden.  Interesse? Klik op het vetgedrukte woord voor:
- AANBOD van NME Betuwe & NME Overbetuwe m.b.t. educatie op Groen Schoolplein
- ONLINE AANBOD m.b.t. educatie op Groen Schoolplein
- TIPS rondom thema Groen Schoolplein
- KALENDER met aansluitmomenten bij speciale dagen of weken.

Kijk verder ook eens bij het Thema Gezonde Scholen naar de menukaart Milieu en Natuur. Of vraag tips e.d. aan onze coördinator, Annemieke Jansen.

Meer weten over Groene Schoolpleinen, kijk dan bij deze links

Algemeen:  Groen Schoolplein, waar hebben we het over:

Over het ‘wat’ en ‘waarom’ van groene schoolpleinen:

Verslag van conferentie voor scholen over Groene Schoolpleinen, juni 2018:

Onderzoeksverslagen en resultaten over het (gezondheid)effect:

Subsidies en crowdfundingplatform voor groene schoolpleinen in Gelderland:

Een bedrijf met veel expertise in ontwerp en realisatie:

Groene handjes:

Teamtraining op maat om je buitenruimte optimaal te gebruiken:

Een leuk lesidee voor taal:

Artikel over Groene Schoolpleinen in NRC 5 sept 2019:

Groene schoolpleinen - artikel NRC

Jaarkalender

In de NME Jaarkalender (onder de button op de homepage www.nmebetuwe.nl ) staan veel bijzondere dagen en weken waarbij aansluiting mogelijk is. Denk aan De Nationale Tuinvogeltelling, Week van de Nestkast, Boomfeestdag, Nationale Buitenlesdag, Plantendag, enz.

Aansluitende thema’s, ook op www.nmebetuwe.nl  zijn o.a. Moestuinieren, Naar buiten! en Biodiversiteit.

Reacties zijn gesloten.