Biodiversiteit

Biodiversiteit is, simpel gezegd, alle vormen van leven op aarde en de manier waarop zij met elkaar samenleven. Alle planten- en diersoorten zijn op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar en van hun omgeving, hun leefgebied. Voor voedsel, maar bijvoorbeeld ook voor voortplanting. Zodra er te veel soorten verdwijnen of uitsterven of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt de balans en komt het leven op aarde in de problemen, inclusief wij mensen. David Attenborough heeft er in 2020 een indringende film en boek over gemaakt. NME Betuwe probeert op haar manier een steentje bij te dragen door jong en oud van alles te leren over het waarom en hoe inzake biodiversiteit.

NME en het onderwijs

Leerkrachten die leerlingen iets over biodiversiteit willen leren, hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. NME Betuwe beschikt over veel leskisten en biedt zelf of met partners excursies aan. Uiteenlopende thema’s kunnen aan bod komen zoals het bos, de sloot, de uiterwaarden, bijen en bloemen of natuur op de boerderij. Spelenderwijs leren kinderen van alles over welke dieren en planten er zijn, hoe ze samenleven, over kringlopen, over de seizoenen. Kortom over de natuur in hun eigen leefomgeving. Haal, met NME, de natuur in de klas of ga met de klas de natuur in. Heeft u een groen schoolplein? Dan heeft u een groen buitenlokaal waar kinderen spelenderwijs leren over het belang van de natuur.

Wageningen Universiteit, Ouwehands dierenpark en onze NME-collega’s van het Groene Wiel/IVN voeren in 2021 samen een onderzoek uit naar de impact van een lesprogramma voor groep 6-7 (evt. 8) over biodiversiteit.  Heeft u interesse? Kijk dan op link van WUR/Ouwehands/Groene Wiel en meld u aan met uw groep. Er kunnen 40 groepen meedoen.

NME en burgers / bedrijven:

Waar grijze dingen als industrie, asfalt en stoeptegels lang stonden voor vooruitgang, weten we nu dat we ook groen nodig hebben om ons leven in balans te houden. Daarom willen we grijs groener maken: rijker aan natuur en daardoor met een grotere biodiversiteit.

Een natuur-rijke tuin is een tuin waar het jaar rond wat te vinden is voor insecten, amfibieën, vogels en/of kleine zoogdieren. Als er bijna het jaarrond planten of struiken in bloei staan, komen vlinders en andere insecten graag voor nectar en stuifmeel. Tussen afgevallen bladeren in rommelhoekjes scharrelen vogels en egels op zoek naar kriebelbeestjes. In en rond een vijvertje zitten salamanders en kikkers en kunnen vogels badderen en drinken. Is uw tuin daar te klein voor, zet dan een of meerdere drinkschalen voor de vogels neer. Nestkastjes aan de boom of schutting en een insectenhotel zorgen voor nestgelegenheid en leven in uw tuin. Let wel op de kat er niet te gemakkelijk bij kan..
Heeft u een moestuin, gebruik dan geen gif maar probeer zoveel mogelijk ecologisch te tuinieren. Heeft u meer dan een lapje grond “ter grootte van een postzegel”? Dan zijn allerlei kleine landschapselementen mogelijk. Denk aan een kikkerpoel, een natuurlijke haag, een tiny forest of hoogstamboomgaard. Misschien kunt u met permacultuur aan de slag. Vraag eventueel advies bij de Landschapsbeheer Gelderland https://landschapsbeheergelderland.nl/ .

Biodiversiteit op het bedrijf, hoe doe je dat? Agrariërs kunnen kiezen voor meer agrarisch natuurbeheer en kleine landschapselementen. Ondernemers kunnen in plaats van een strak gesnoeide haag rondom hun terrein kiezen voor een gevarieerde haag met verschillende bomen en struiken. Naast een afrastering van gaas past een bloemenstrook. Misschien heeft u ruimte voor een vijver of kikkerpoel op uw terrein, met een bankje voor uw gasten of werknemers. Een aantal nestkasten ophangen, een bijenhotel plaatsen, misschien een groen dak leggen. U kunt ook investeren in een lokaal initiatief zoals een Tiny Forest in uw gemeente. Tijdens NL Doet (medio maart) of de Natuurwerkdag (begin november) kunt u met uw collega’s/werknemers aan de slag in de natuur.

Wilt u meer ontdekken over de biodiversiteit in uw leefomgeving, ga dan eens mee op excursie met de diverse natuurorganisaties. U vindt een lijst van mogelijkheden bij de links.

Interessante links enz.:

Natuurvriendelijke tuin, niet moeilijk met deze tips:

 Bijzondere dagen en weken

in onze Jaarkalender (button op homepage www.nmebetuwe.nl ) staan veel bijzondere dagen en weken vermeld met een link naar biodiversiteit. Denk daarbij aan allerlei teldagen van vogels, vlinders, planten en insecten maar ook aan Wereld Wetlands Dag, Werelddag van de Bossen, Dag van het Park, Slootjesdagen en Wereld Biodiversiteitsdag. In deze Jaarkalender staan naast de omschrijvingen ook veel links en lessuggesties voor PO en BSO.

 

Reacties zijn gesloten.