Opnieuw gebruiken van materialen

Van afval naar grondstof: dat is recyclen.

Recycling (Nederland) of recyclage (Vlaanderen) is het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw wordt gebruikt zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden.

Een voorwaarde voor recycling is het voorafgaand sorteren van afval. Dit kan met aparte containers voor verschillende soorten afval: een papiercontainer, glasbak, een kledinginzamelingsbak zoals van KICI, een bak voor klein chemisch afval, een Wecycle-inleverbak voor e-waste en een gft-bak.

Met Global Recycling Day wordt op 18 maart 2018 wereldwijd aandacht gevraagd voor recycling. De dag is een initiatief van het Bureau of International Recycling (Bir). De speciale dag moet de aandacht vestigen op het beschermen van de zes belangrijkste grondstoffen: water, lucht, kolen, olie, natuurgas en mineralen. Daarnaast moet het een viering zijn van wat de organisatie de 'zevende grondstof' noemt: de materialen die dagelijks gerecycled worden.

De landelijke compostdag op 17 maart 2018 is een bedankje voor burgers die hun groen / GFT afval gescheiden inleveren. Dat wordt gerecycled tot compost. Zo wordt afval grondstof. Burgers kunnen op deze dag gratis compost ophalen voor hun (moes)tuin.

Van 19 t/m 24 maart is de Week van Nederland Schoon met de nationale Opschoondag op zaterdag. Zwerfafval is uiteraard ook grondstof en kan alleen gerecycled worden als het wordt opgeraapt. Doet u ook mee als school, bedrijf of burger?

Leerkrachten, wilt u iets doen aan recycling in de klas? Kijk dan in onze themagids "Van (zwerf)afval tot grondstof" voor ideetjes. U vindt deze onder Inspiratie op thema 

Reacties zijn gesloten.