Koop Niets Dag (29-11-2014)

De Niet-Winkeldag (ook wel genoemd: "Koop Niets Dag") is een actiedag waarin opgeroepen wordt een dag niets te kopen uit protest tegen de cultuur van "meer-meer-meer". Het is een internationale protestdag tegen de Westerse consumptiecultuur, waarbij gepleit wordt voor bezinning over de gevolgen van de overconsumptie. De dag heeft in de ca. vijftien landen waar hij jaarlijks op een bepaalde dag wordt gehouden tot op heden vooral een symbolisch karakter: de hoofddoelstelling is om de Westerse consumenten bewust te maken van de gevolgen van hun consumptiepatroon.

Op Niet-Winkeldag wordt de ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom op de wereld aan de orde gesteld. Nog steeds kan maar een klein gedeelte van de wereldbevolking zich veroorloven alles te kopen wat men wil. Die "welvaart" heeft een keerzijde: honger en armoede in grote delen van de wereld. Ook binnen de zogenaamde "rijke landen" is de welvaart nog zeer ongelijk verdeeld.
De tweede zaak die op Niet-Winkeldag aandacht krijgt is dat de ongebreidelde consumptie in de Westerse wereld zeer nadelige gevolgen voor het milieu heeft. De gigantische vervuiling die veroorzaakt wordt door de productie en het verbruik van consumptiegoederen en door het afval dat ontstaat als ze worden weggeworpen is daarin maar één aspect. Daarnaast moeten het ruimtebeslag en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen als gevolg van deze consumptie genoemd worden.

In Nederland wordt de jaarlijkse Niet-Winkeldag ondersteund door Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling.

niet winkel 2

Reacties zijn gesloten.