Klimaattop in Neder-Betuwe op 11 oktober 2017

Eén dag na de Dag van de Duurzaamheid organiseert de gemeente Neder-Betuwe een klimaattop.  Deze bijeenkomst vooral bedoeld voor de eigen inwoners en bedrijven, verenigingen, kerken en organisaties. De gemeente wil  graag met hen op de namiddag en avond van 11 oktober praten over wat wij samen kunnen doen voor ons klimaat, binnen onze eigen invloedssfeer. Niet piekeren over het klimaat maar pieken! Het liefste met z’n allen.

Doelen van de Klimaattop

Waarom deze Klimaattop? Gemeente Neder-Betuwe heeft in zijn duurzaamheidsbeleid vastgelegd om zich in te zetten voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De gemeentelijke gebouwen moeten in 2020 al minimaal 50% duurzame energie van hun verbruik opleveren. Ook zijn de doelstellingen van het Gelders Energie Akkoord onderschreven. Gemeente Neder-Betuwe wil uiterlijk in 2050 volledig energieneutraal zijn. De gemeente wil daarmee zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat lukt alleen als de inwoners meewerken aan dit doel. Samen de schouders er onder zetten. Er wordt voorgerekend dat het daarnaast slim kan zijn voor uw eigen portemonnee.

Samen verantwoordelijkheid nemen

De gemeente Neder-Betuwe nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is in duurzaamheid, isolatie van woningen en bedrijven, opwekken van nieuwe vormen van energie. Praat mee over de richtingen die we als gemeente kunnen inslaan, maar ook welke maatregelen u zelf kunt treffen om minder energie te verbruiken en zelf duurzame energie op te wekken. Ook klimaatadaptatie, dat wil zeggen het klimaattoekomstbestendig maken van onze leefomgeving, staat op het programma. Kortom hoe kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Inwoners, ondernemers, politici en vertegenwoordigers van verenigingen, kerkgenootschappen en instellingen: wij rekenen op u op woensdag 11 oktober vanaf 17.00 uur in het gemeentehuis.

Meer info HIER

Reacties zijn gesloten.