Kinderklimaattop 2021

Elk jaar maken wereldleiders nieuwe afspraken om het klimaat te redden. Er is echter geen tijd te verliezen! Hoog tijd dus om kinderen in heel Nederland hulp te vragen. Het gaat immers om hun toekomst! Wat vinden zij belangrijk? Daarom stellen kinderen tijdens de Nationale Kinderklimaattop hun eigen én allereerste nationale Kinderklimaatakkoord op! Dat gebeurt in Velsen op 15 april.

In het kort hieronder de oproep. Alle verdere informatie, filmpjes over vorige kinder-klimaattoppen en aanmelden via Groene Voetstappen.

1e Nationale Kinderklimaatakkoord
We roepen kinderen van groep 7 en 8 in heel Nederland op om hier met elkaar over te gaan praten. Met elkaar stellen zij vervolgens het allereerste nationale kinderklimaatakkoord op.

Welk afspraken zijn er volgens de kinderen nodig om het klimaat te redden? Elke deelnemende groep stelt met elkaar 3 duidelijke afspraken op. Hierbij kunnen ze kiezen uit 3 thema’s:

  • Klimaat rechtvaardigheid (gaat over armoede en verdeling van lasten, sommige regio’s worden harder getroffen dan andere door bijvoorbeeld mislukte oogsten)
  • Voorkomen van klimaatverandering (energietransitie, voorkomen van milieuvervuiling en behoud van biodiversiteit)
  • Omgaan met klimaatverandering (ofwel klimaat adaptatie, met stijgende zeespiegel, stormen, warmterecords, droogte en verdwijnen van veel diersoorten)

We vragen de groepen de afspraken te verwerken in een prachtige poster. Dit ter voorbereiding op de Nationale Kinderklimaattop op 15 april in Velsen. De 3 mooiste posters worden op een mooie plek tentoongesteld.

Reacties zijn gesloten.