Kinderklimaatcampagne: 2035 onze toekomst

Doe met je klas (groep 8) mee met de kinderklimaatcampagne van het Gelders Energie Akkoord. Dan komt er een raadslid, wethouder of Statenlid een volledig verzorgde les geven. De campagne is van start gegaan op de Warmetruiendag 10 februari 2017. De les is flexibel in te plannen in de periode 10 februari t/m 15 april. Meer info en aanmelden:  http://www.geldersenergieakkoord.nl/2035-onze-toekomst

Op de gezamenlijke Facebookpagina NME Rivierenland is een verslag te lezen van de start van deze campagne in Heukelum. (Bericht van 10 en 11 feb. 2017)

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is door ruim 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekend. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden. Maar met één ambitie: samen werken aan de energietransitie.

Het GEA schakelt de hulp van kinderen in bij de energietransitie: 2035 is hun toekomst. De start van de jeugdcampagne vond plaats in Heukelum. In alle Gelderse gemeenten worden in de periode 10 februari t/m 15 april gastlessen gegeven door Gelderse politici op basisscholen. Met tekeningen en elfjes leggen kinderen hun toekomstbeelden en ontwerpen vast. Er wordt niet alleen over de toekomst gesproken. Er zijn genoeg acties die nu al in gang gezet kunnen worden voor een beter klimaat. In een heuse klimaatdeal met de lokale wethouder worden die acties vastgelegd.

Een jury zal drie leerlingen uit elke deelnemende gemeente uitkiezen welke worden afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei.

 

Reacties zijn gesloten.