Jong Leren Eten

NME centra besteden naast aandacht voor planten, dieren en  duurzaam gedrag dat ook voor gezond eten en de herkomst van onze voeding. We hebben lesmaterialen over zuivel, kaas maken, groenten, graan en brood, champignons, smaaklessen en meer. En we kunnen scholen helpen bij het vinden van excursies naar veeboeren, akkerbouwers, fruittelers en de glastuinbouw.

Gezond eten en een gezond eetpatroon zijn van belang voor de gezondheid van ieder individu, maar ook voor de samenleving als geheel. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Maar de feiten zijn zorgelijk: van de Nederlandse kinderen eet minder dan 1% genoeg groente en minder dan 5% genoeg fruit. En meer dan 10% van de kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht.
Daarom besteden scholen en kinderopvangcentra steeds meer aandacht aan Jong Leren Eten en is er (door diverse partijen waaronder de NME-centra) de afgelopen jaren allerlei lesaanbod ontwikkeld om kinderen bewust te maken van duurzaam en gezond voedsel.

Het programma Jong Leren Eten wil kinderopvangcentra en scholen ondersteunen bij het vinden van het lesaanbod en het maken van een samenhangend en effectief lesprogramma.  En zo bevorderen dat kinderen en jongeren leren kiezen voor gezond en duurzaam eten.

jong leren eten

Reacties zijn gesloten.