Excursie verduidelijking project Stroomlijn Neerijnen (15-11-2014)

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) begint eind oktober met het verwijderen van een deel van de begroeiing in de Rijswaard bij Neerijnen. Het gaat om bomen en struiken die de doorstroming van de rivier bij hoogwater belemmeren. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project ‘Stroomlijn’ van Rijkswaterstaat, waarin gewerkt wordt aan een veilig rivierengebied.
Bomen en struiken met een hoge cultuurhistorische, landschappelijke of natuurlijke waarde blijven behouden en ook is goed gekeken naar duurzaam beheer voor de toekomst.

Bomen daar waar het kan
Door grote weersveranderingen kan de hoeveelheid water in de rivieren toenemen. De doorstroming van uiterwaarden is daarom belangrijk. Om die reden wordt bijna 7 ha bos geveld. In ruil daarvoor mag buiten de stroombaan – daar waar de rivier het snelst stoomt met hoog water – dezelfde hoeveelheid nieuw bos komen door spontane bosontwikkeling. Ook zullen nog wat bomen worden aangeplant. Stukken waar nu verwilderde planten groeien, zullen omgevormd gaan worden naar weiland om de doorstroming van hoogwater in de Waal te bevorderen. Tot slot worden de meidoorn hagen die in de stroombaan staan geknipt, zodat het water er sneller langs kan stromen.

Op verzoek plan aangepast
Omwonenden en andere belanghebbenden zijn door GLK eerder geïnformeerd over deze werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele aanpassingen in het plan aangebracht zoals het ontzien van riet/wilgenruigte beneden aan de Kil bij de Stoep.

Veldexcursie
Voor geïnteresseerden houden GLK en Rijkswaterstaat een excursie, waarbij de werkzaamheden worden verduidelijkt en vragen kunnen worden gesteld. De uitleg vindt plaats op zaterdag 15 november van 14 – 15 uur. Verzamelen om 13.45 uur op de parkeerplaats van het Stroomhuis Neerijnen aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen. Aanmelden kan via info@glk.nl.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Rijswaard toegankelijk en wordt alles in het werk gesteld dat recreanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Wel zal de bezoeker merken dat er gewerkt wordt. GLK vraagt daarvoor begrip.

Stroomlijn

Om overstromingen te voorkomen én natuur en recreatie te behouden werkt Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren aan het programma Stroomlijn. Meer informatie hierover vindt u op www.rws.nl/stroomlijn.

(Persbericht van GLK)

Reacties zijn gesloten.