Energie? Zuinig! Project voor basisscholen

Het NME-centrum Betuwe heeft in 2014 een project voor groep 7 & 8 over energie ontwikkeld: Energie? Zuinig! Dit project is jaarlijks aangepast, zowel wat inhoud als vormgeving betreft. Gedurende de afgelopen jaren hebben veel leerlingen kennis gemaakt met energie en nagedacht over bewust omgaan met energie, zuinig dus.

Ook in schooljaar 2021-2022 loopt dit project. Scholen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe kunnen met groep 7-8 deelnemen aan dit project. Door gemeentelijke subsidies is het voor de school zonder kosten.

Wat is energie?
Wat zijn fossiele brandstoffen?
Wat zijn natuurlijke energiebronnen?
Wat is duurzame energie?
Hoe kun je energie besparen?

Het project bestaat uit twee lessen, waarvan één les door een gastdocent gegeven wordt.

* Les 1 is een verkennende les. U komt erachter wat de leerlingen al weten over energie.
* In les 2 komt de gastdocent. Die helpt de leerlingen bij het doen van allerlei proefjes om te ontdekken hoe energie werkt.
(Nieuwsgierig? Klik hier voor een uitgebreide uitleg met foto's van de pilotschool.)
* In de korte nabespreking met de eigen leerkracht formuleert de klas gezamenlijk praktische tips voor op school en thuis. Energiebewust gedrag: jong geleerd en oud gedaan.

project Energie zuinig Buren

Ook in schooljaar 2021-2022 kunnen weer een aantal scholen/groepen deelnemen. Interesse? Aanmelden via de digitale catalogus nmegids, via de mail of via de gastdocent.

De Ds. Derksenschool uit Ravenswaaij was op 31 maart 2014 de pilotschool.

Reacties zijn gesloten.