Conferentie Groene Schoolpleinen

Het Gelderse IVN Consulentschap en het Netwerk van Gelderse NME centra nodigen besturen, directies en leerkrachten van Basisscholen en Scholen voor Voortgezet Onderwijs graag uit voor de Conferentie over Groene Schoolpleinen.
Lees voor info en aanmelden hieronder verder:

Reacties zijn gesloten.