Biodiversiteitswerkgroep in Neder-Betuwe

Binnen de gemeente Neder-Betuwe zijn al enkele projecten rondom biodiversiteit, het vergroten van de variatie aan planten en dieren. De gemeente wil graag een biodiversiteitswerkgroep in het leven roepen.

Deze werkgroep gaat het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties zoals het maken van nestgelegenheid voor vogels of insecten, zaai-acties voor vlindervriendelijke bermen, het aanplanten van inheemse bomen en struiken enz. Dat kan bij scholen, dorpshuizen of andere aansprekende locaties. En waar mogelijk gebeurt dat samen met leerlingen en/of bewoners.

De vrijwilligers van de biodiversiteitswerkgroep krijgen een cursus van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) . Daarin is aandacht voor allerlei maatregelen (ecologisch beheer) die er voor zorgen dat planten en dieren in ons cultuurlandschap kunnen eten, schuilen, nesten maken of vinden en zich voortplanten. 
Het zelf maken van ‘nesthulp’ is ook onderdeel van de cursus: in de vorm van nestkasten voor verschillende soorten vogels en insectenhotels.

Natuurlijk is er ook aandacht voor groepsvorming en groepsbinding en ook komen de verschillende rollen en taken van een goed functionerende vrijwilligersgroep aan bod.

De cursus start in 2019. De data van de cursus zijn nog niet bekend. Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden door middel van dit aanmeldformulier: https://landschapsbeheergelderland.nl/aanmeldformulier-wer…/

Reacties zijn gesloten.