Recent Posts by NME Betuwe

De natuur(groot)ouders proberen natuurlessen meer te laten zijn dan “een leeslesje over natuur”. Dat doen zij door leuke enthousiasmerende suggesties te geven aan de school en/of leerkrachten te wijzen op het aanbod van NME zoals leskisten. Ook ondersteunen zij de leerkrachten bij natuurlessen in de klas of schoolomgeving en/of bij veldwerk op een buitenlocatie (bos, uiterwaarden, sloot). Ze maken hierbij gebruik van kennis, expertise en materialen van het NME.

De natuur(groot)ouder regelt (eventueel samen met andere natuurouders) de organisatie, zet de materialen klaar en begeleidt de groepjes leerlingen bij de opdrachten zodat de leerkracht zich bezig kan houden met het leren door de kinderen. De leerkracht is altijd eindverantwoordelijk.

Natuurouders zijn zo ambassadeurs voor NME op de basisschool. Het is handig als ze ouder of grootouder zijn van een of meer leerlingen op de school maar dat is geen must!

wat bieden wij:
Bij voldoende belangstelling een interne opleiding tot natuur(groot)ouder van minimaal 3-5 ochtenden (1x per week) waarin we veel uitleggen en vooral veel (voor)doen. Thema’s zijn de schoolomgeving, bos en bomen, uiterwaarden, wateronderzoek, kleine beestjes, enz. Ook eigen thema's kunnen waar mogelijk aan bod komen.

wat vragen wij:
Enthousiasme voor natuuronderwijs. Enige basiskennis van de natuur is wenselijk.
Deelname aan interne cursus.
Je actief inzetten als natuur(groot)ouder.
Eigen vervoer naar NME, school en locaties waar de natuurlessen of veldwerk zijn.
Uiteraard: fysiek in staat zijn om deze natuurlessen te kunnen geven.

interesse?
Stuur ons een bericht. Zet daarin kort wie je bent en  voor welke school of in welk dorp je natuurouder zou willen zijn.

GEZOCHT: natuurgidsen

Natuurgidsen zijn vrijwilligers die met leerlingen een excursie maken door een natuurgebied. We hebben op dit moment 3 typen excursies, 2 door de uiterwaarden en 1 in het bos.
Door de uiterwaarden hebben we Dwaaltochten voor groep 5 en 6. Dit zijn beleef- of struintochten. Het gaat hierbij minder om het leren maar meer om het beleven. Wat kun je zien, ruiken, horen en ervaren? Dwars door het gebied op zoek naar leuke ervaringen zoals steentjes zoeken en er mee 'ketsen', kriebelbeestjes en planten bekijken, vogels spotten, diersporen ontdekken, geluiden waarnemen en nog veel meer.
Ook in de uiterwaarden: Water&Land-excursies voor groep 7-8. Dit zijn excursies waarbij de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren die allemaal iets te maken hebben met water en/of land. Dat varieert van de dijkhoogte meten tot grondboren, een waterlinie-spel spelen, ontdekken welke middelen van bestaan bij de rivier en uiterwaard passen, spelen met waterniveau's en een rivierloop nabootsen.
In het bos gaan we met groep 7-8 op zoek naar 'de bronnen van het bos'. Wat is te ontdekken over de producenten, de consumenten, de reducenten en de bodem? Op een uitdagende manier gaan de leerlingen aan de slag.

We zijn van plan om nieuwe excursies te ontwikkelen in o.a. het Bos bij Zoelen en/of Ommeren. Ook daarvoor zoeken we nieuwe gidsen om ze op te leiden tot natuurgids.

Als natuurgids ben je een gastheer/vrouw die er voor zorgt dat het programma goed verloopt. Zo leren de leerlingen optimaal de natuur te ontdekken, te beleven en te begrijpen hoe de mensen in en met de natuur samenleven.

DSC01611

wat bieden wij:
Een interne opleiding van minimaal 2 dagdelen per type excursie, 1x theorie en 1x praktijk.  (Kan eventueel gecombineerd worden)

wat vragen wij:
Enthousiasme voor natuuronderwijs. Enige basiskennis van de natuur is wenselijk.
Deelname aan interne cursus.
Een aantal keer per seizoen inzetbaar zijn als natuurgids.
Eigen vervoer naar de locaties waar de excursies zijn.
Uiteraard: fysiek in staat zijn om deze excursies te kunnen geven.

interesse?
Stuur een bericht. Zet daarin iets over jezelf, wat je wilt gaan doen en ook hoe vaak je ongeveer kunt of wilt.

GEZOCHT: beheerders van de leskisten
Het NME-centrum leent leskisten uit aan basisscholen. Die leskisten moeten voor en na uitleen aan scholen gecontroleerd worden. Dat betekent:

- Het uitleenrooster nakijken, dus wanneer moet een leskist of ander materiaal naar een school en wanneer komt het terug?
- Het gereserveerd materiaal op tijd klaarmaken + administratie bijhouden bij de uitleen.
- Als het materiaal terugkomt aan de hand van een controlelijst (tellijst) goed nakijken:  zit alles er (weer) in, is het heel en schoon? Gebreken noteren en actie ondernemen.
- Zo nodig school bellen, kapot materiaal vervangen of nieuw materiaal bestellen.

EnergieNatuurlijkDuurzaam

Wat bieden wij:
Een rustige, rookvrije werkomgeving, klein team. Werktijden in overleg, tijdens schooltijden. Goede inwerkperiode.

Wat vragen wij:
Redelijk zelfstandig kunnen werken. Secuur zijn (controleren is inhoud niet schatten maar tellen!) Lijsten bijhouden. Circa een dagdeel per week.

Interesse?
Bel of stuur een bericht.

Recent Comments by NME Betuwe

No comments by NME Betuwe yet.