Monthly Archives: augustus 2020

GEZOCHT: natuurgidsen

Natuurgidsen zijn vrijwilligers die met leerlingen een excursie maken door een natuurgebied. We hebben op dit moment 3 typen excursies, 2 door de uiterwaarden en 1 in het bos.
Door de uiterwaarden hebben we Dwaaltochten voor groep 5 en 6. Dit zijn beleef- of struintochten. Het gaat hierbij minder om het leren maar meer om het beleven. Wat kun je zien, ruiken, horen en ervaren? Dwars door het gebied op zoek naar leuke ervaringen zoals steentjes zoeken en er mee 'ketsen', kriebelbeestjes en planten bekijken, vogels spotten, diersporen ontdekken, geluiden waarnemen en nog veel meer.
Ook in de uiterwaarden: Water&Land-excursies voor groep 7-8. Dit zijn excursies waarbij de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren die allemaal iets te maken hebben met water en/of land. Dat varieert van de dijkhoogte meten tot grondboren, een waterlinie-spel spelen, ontdekken welke middelen van bestaan bij de rivier en uiterwaard passen, spelen met waterniveau's en een rivierloop nabootsen.
In het bos gaan we met groep 7-8 op zoek naar 'de bronnen van het bos'. Wat is te ontdekken over de producenten, de consumenten, de reducenten en de bodem? Op een uitdagende manier gaan de leerlingen aan de slag.

We zijn van plan om nieuwe excursies te ontwikkelen in o.a. het Bos bij Zoelen en/of Ommeren. Ook daarvoor zoeken we nieuwe gidsen om ze op te leiden tot natuurgids.

Als natuurgids ben je een gastheer/vrouw die er voor zorgt dat het programma goed verloopt. Zo leren de leerlingen optimaal de natuur te ontdekken, te beleven en te begrijpen hoe de mensen in en met de natuur samenleven.

DSC01611

wat bieden wij:
Een interne opleiding van minimaal 2 dagdelen per type excursie, 1x theorie en 1x praktijk.  (Kan eventueel gecombineerd worden)

wat vragen wij:
Enthousiasme voor natuuronderwijs. Enige basiskennis van de natuur is wenselijk.
Deelname aan interne cursus.
Een aantal keer per seizoen inzetbaar zijn als natuurgids.
Eigen vervoer naar de locaties waar de excursies zijn.
Uiteraard: fysiek in staat zijn om deze excursies te kunnen geven.

interesse?
Stuur een bericht. Zet daarin iets over jezelf, wat je wilt gaan doen en ook hoe vaak je ongeveer kunt of wilt.

Excursies binnen RIVIERenLAND

De 4 NME-centra in Rivierenland hebben een programma ontwikkeld over het typische landschap in Rivierenland: de uiterwaarden. Dit programma heet RIVIERenLAND. Het programma bestaat uit 2 delen, facultatief 3. En er is een mooi project wat hier prima bijpast. OOK IN SCHOOLJAAR 2020-2021 KUNNEN SCHOLEN WEER MEEDOEN!! Deel 1 voor groep 5-6┬á: beleven Deze leerlingen…
Lees meer

GEZOCHT: beheerders van de leskisten
Het NME-centrum leent leskisten uit aan basisscholen. Die leskisten moeten voor en na uitleen aan scholen gecontroleerd worden. Dat betekent:

- Het uitleenrooster nakijken, dus wanneer moet een leskist of ander materiaal naar een school en wanneer komt het terug?
- Het gereserveerd materiaal op tijd klaarmaken + administratie bijhouden bij de uitleen.
- Als het materiaal terugkomt aan de hand van een controlelijst (tellijst) goed nakijken:  zit alles er (weer) in, is het heel en schoon? Gebreken noteren en actie ondernemen.
- Zo nodig school bellen, kapot materiaal vervangen of nieuw materiaal bestellen.

EnergieNatuurlijkDuurzaam

Wat bieden wij:
Een rustige, rookvrije werkomgeving, klein team. Werktijden in overleg, tijdens schooltijden. Goede inwerkperiode.

Wat vragen wij:
Redelijk zelfstandig kunnen werken. Secuur zijn (controleren is inhoud niet schatten maar tellen!) Lijsten bijhouden. Circa een dagdeel per week.

Interesse?
Bel of stuur een bericht.

GEZOCHT: NME ondersteuners
...oftewel: ontwikkelaars, denkers en doeners

Taakomschrijving in grote lijnen:
Denkers die meehelpen om het aanbod richting scholen en andere doelgroepen (BSO, scouting, senioren) gestalte te geven. Mensen die bruggen willen slaan tussen NME en bijvoorbeeld cultuur, recreatie, historie enz., liefst in perspectief van Rivierenland of Betuwe.
Doeners die lesmaterialen verzamelen om leskisten samen te stellen of die in staat zijn bijvoorbeeld een natuurpad mee te ontwikkelen op locatie.
Incidenteel: mensen die mee een informatie-stand willen bemannen op een open dag.

annemieke kraam

Wat bieden wij:
Klein team, rustige en rookvrije werkplek. Werktijden in overleg, tijdens schooltijden.
Ruimte voor eigen inbreng en volop mogelijkheid om creatief bezig te zijn.
Invullen van stage bespreekbaar.

Wat vragen wij:
Affiniteit met natuur- en milieu educatie.
Bekendheid met regio, streekproducten, erfgoed o.i.d. is een prettige meerwaarde, geen absolute must.
Eigen initiatief combineren met belangen van NME-centrum.
Eigen vervoer naar NME of locatie.

Interesse?
Wil je als vrijwilliger bij ons aan de slag? Bel of stuur een mail met informatie (eventueel met C.V.) over wat je wilt en/of kunt.