19-28 juni: Week van de Invasieve soorten (exoten)

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een mate van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, een gebied. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem: hoe diverse hoe beter. Soms wordt de natuurlijke (oorspronkelijke) biodiversiteit van een gebied verstoord door soorten die er niet thuis horen. Deze invasieve soorten (exoten) komen, bedoeld of onbedoeld, mee door handel, transport, reizigers of door verandering in klimaat. Als natuurlijke vijanden ontbreken, kan het evenwicht ernstig verstoord worden en de invasieve soort een plaag worden. Denk aan Waterpest waardoor sloten dichtgroeien en een fruitvliegje (Drosophila suzuki) wat grote schade veroorzaakt aan aardbeien, pruimen en ander zacht fruit. Bekende invasieve soorten zijn de Bisamrat, Nijlgans, Buxusmot, Rivierkreeft, Reuzenberenklauw.

Sinds 2016 is er elk jaar in Nederland een Week van de Invasieve Exoten. In 10 dagen tijd worden er over het land verspreid lezingen gehouden en zijn er excursies, natuurwerkdagen en andere publieksactiviteiten waar aandacht wordt besteed aan de uitheemse planten en dieren die door menselijk toedoen hier terechtgekomen zijn.
In 2020 is deze week van 19-28 juni. Informatie en activiteiten zijn te vinden op https://www.weekvandeinvasieveexoten.nl/

Misschien komt u tot de ontdekking dat in uw vijver of tuin ook invasieve soorten te vinden zijn, verkregen via Marktplaats, tuincentrum of dierenwinkel. Geen nood zolang als u deze in uw eigen vijver of tuin houdt! Zorg dat er geen planten, dieren of afval 'gedumpt' wordt in een lokale sloot of braakliggend terrein want dan kan deze exoot wel een plaag gaan vormen. Dat willen we graag voorkomen!

Bent u leerkracht op een MBO groenschool: er is nieuw lesmateriaal over exoten, gemaakt door de NVWA. Lees daarover meer in deze link.

Reacties zijn gesloten.